Bedrijfsverkoop met neWings; Ervaringen van Mark van OOSEOO

Interview met Mark Jansen: De bedrijfsverkoop en Leven na OOSEOO

In dit interview vertelt Mark Jansen, ex-eigenaar van OOSEOO, over zijn ervaring met de bedrijfsverkoop van zijn bedrijf via neWings. 

Hij deelt inzichten over de uitdagingen, de impact van neWings op het verkoopproces, en zijn persoonlijke leerervaringen. Ook bespreekt hij zijn nieuwe carrièrepad in de zeilsport na de verkoop. 

Dit gesprek biedt waardevolle lessen voor ondernemers die een bedrijfsverkoop overwegen.

 

Wat was de aanleiding om je bedrijf te laten waarderen en verkopen?

Na 17 jaar leiderschap bij OOSEOO, merkte Mark Jansen dat de online marketingsector snel evolueerde, met nieuwe trends en technologieën die continu opkwamen. “De sector verandert zo snel dat het bijna dagelijkse inspanningen vereist om bij te blijven. Ik voelde dat dit het juiste moment was om iemand anders de kans te geven met verse energie en nieuwe ideeën te komen,” legt Mark uit. 

Hij wilde de ruimte bieden aan innovatie en een andere visie, wat volgens hem het best gerealiseerd kon worden door iemand van de volgende generatie aan het roer te laten. “Het leiden van OOSEOO was een fantastische reis, maar het was tijd voor mij om een stap terug te doen en het bedrijf toe te vertrouwen aan iemand met een frisse blik en nieuwe inspiratie. 

Dit was niet alleen in het belang van het bedrijf, maar ook voor mijn eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.” Dit besluit weerspiegelt zijn verlangen om zowel de organisatie als zichzelf de ruimte te geven om te groeien en zich aan te passen aan de steeds veranderende digitale marketinglandschap.

 

Hoe ben je bij neWings terechtgekomen?

Mark’s eerste ervaring met neWings ontstond toen hij overwoog een ander bedrijf over te nemen dat in ons verkoopportefeuille zat. “Die interactie was erg positief. Ik was onder de indruk van de proactieve houding en het inzicht van neWings,” vertelt Mark. Enkele jaren later, toen neWings hem benaderde met een voorstel voor een ander bedrijf, realiseerde Mark zich dat zijn eigen interesse was verschoven van kopen naar verkopen. 

“Ik waardeerde het initiatief en de professionaliteit van neWings bij onze eerdere interacties. Dit maakte het voor mij logisch om neWings te benaderen toen ik besloot mijn eigen bedrijf te laten waarderen en de bedrijfsverkoop ervan. Hun proactieve benadering en de positieve eerdere ervaringen waren doorslaggevend in mijn keuze om deze belangrijke stap met neWings te zetten.

 

Wat waren je eerste indrukken van de dienstverlening van neWings?

Vanaf het begin was Mark sterk onder de indruk van de aanpak van neWings. “Hun ontzorgende aanpak sprong er echt uit,” zegt hij. “Ze namen de tijd om mijn behoeften en die van OOSEOO te begrijpen, en kwamen met oplossingen die niet alleen gericht waren op het heden, maar ook op de toekomstige groei van het bedrijf.” 

Mark waardeerde vooral de manier waarop neWings de complexiteit van het waarderings- en verkoopproces vereenvoudigde, wat hem het vertrouwen gaf dat hij in goede handen was. “Het was duidelijk dat ze niet alleen expertise hadden in hun vakgebied, maar ook een oprechte betrokkenheid toonden bij het succes van mijn bedrijf. Dit gaf me het vertrouwen en de gemoedsrust die ik nodig had om een dergelijk belangrijke beslissing te nemen.

 

Hoe heeft de initiële bedrijfswaardering je perspectief op je eigen onderneming veranderd?

Voor Mark was de initiële bedrijfswaardering door neWings een moment van confrontatie en realisatie. “Toen ik zag dat mijn bedrijf, zelfs als eenmanszaak, een hogere waarde had dan ik dacht, was dat enerzijds bemoedigend maar ook enigszins confronterend,” geeft hij toe. 

Hij reflecteert op hoe zijn bedrijf, ooit een grotere onderneming met 10 fte, mogelijk nog waardevoller had kunnen zijn in die omvang. “Het besef dat de waarde van mijn bedrijf in de vorige staat waarschijnlijk aanzienlijk hoger was, gaf me een gevoel van gemiste kansen,” legt Mark uit. 

Toch bracht deze waardering ook hoop. “Het liet me zien dat zelfs na het afschalen tot een eenmanszaak, mijn bedrijf nog steeds een aanzienlijke waarde vertegenwoordigde. Dit gaf mij het vertrouwen dat ik, ondanks de eerdere verkleining, toch een goede verkoop kon realiseren.” 

Deze mix van gevoelens – van spijt over wat had kunnen zijn tot optimisme over de huidige mogelijkheden – markeerde een belangrijk keerpunt in zijn beslissing om verder te gaan met de verkoop van zijn bedrijf.

 

Wat vond je het meest uitdagende deel van het voorbereiden van je bedrijf voor de verkoop?

Het meest uitdagende aspect van de voorbereiding op de bedrijfsverkoop van het bedrijf was volgens Mark de omvangrijke papierwinkel. Hij beschrijft het verzamelen en organiseren van alle benodigde documenten en informatie als een aanzienlijke taak. “Het was een proces dat veel aandacht en nauwkeurigheid vereiste. Elk detail moest kloppen en alles moest up-to-date en correct zijn,” legt hij uit. 

Deze fase was essentieel om een transparant en aantrekkelijk beeld van het bedrijf te presenteren aan potentiële kopers. “Het was tijdrovend en soms uitdagend, maar ik wist dat het cruciaal was voor een succesvolle bedrijfsverkoop.” 

Mark benadrukt het belang van deze voorbereidende fase, ondanks de intensiteit ervan, als een fundamentele stap in het realiseren van een gunstige verkoop van zijn bedrijf.

 

Welke rol speelde neWings in het vinden van potentiële kopers?

neWings speelde een centrale en zelfstandige rol in het vinden van potentiële kopers voor het bedrijf van Mark. “Ze namen het hele proces van het zoeken naar geschikte kopers op zich, zonder dat ik daarbij hoefde in te grijpen,” vertelt Mark. 

Deze aanpak zorgde ervoor dat hij zich kon concentreren op andere aspecten van zijn bedrijf en leven terwijl neWings de verantwoordelijkheid nam om de juiste partijen te identificeren en aan te trekken. “Hun vermogen om zelfstandig te opereren en tegelijkertijd de perfecte match voor mijn bedrijf te vinden, was indrukwekkend. 

Het ontlastte mij enorm en gaf me het vertrouwen dat het verkoopproces in goede handen was.” Mark waardeerde deze zelfstandige aanpak van neWings enorm, waardoor hij zich gerustgesteld voelde dat zijn bedrijf de best mogelijke kansen kreeg op de markt.

 

Hoe verliep het due diligence-proces?

Het due diligence-proces verliep voor Mark bijzonder soepel, grotendeels dankzij zijn grondige voorbereiding. “Mijn boekhouding was al volledig op orde in Exact, wat het proces aanzienlijk vereenvoudigde,” licht hij toe. Deze gestructureerde aanpak zorgde ervoor dat alle financiële informatie direct beschikbaar en transparant was voor de due diligence. 

Daarnaast speelde het gebruik van Microsoft SharePoint een sleutelrol in het efficiënt toegankelijk maken van bedrijfsprocessen en documenten. “Alles was snel en gemakkelijk toegankelijk, wat betekende dat de due diligence zonder grote hindernissen kon plaatsvinden,” voegt Mark eraan toe. 

Deze combinatie van een geordende boekhouding en goed georganiseerde bedrijfsdocumentatie zorgde ervoor dat het due diligence-proces niet alleen soepel verliep, maar ook een positief licht wierp op de algemene bedrijfsgezondheid en -organisatie.

 

Kun je een moment beschrijven waarop neWings een probleem snel en effectief heeft opgelost?

Gedurende het verkoopproces van Mark’s bedrijf waren er diverse momenten waarop neWings snel en effectief problemen oploste. Mark herinnert zich een specifiek voorval waarin neWings zijn capaciteiten demonstreerde. “Er was een situatie waarin er een onverwachte discrepantie in de financiële documentatie opdook,” vertelt hij. “Dit had potentieel het due diligence-proces kunnen vertragen.” 

Echter, neWings handelde snel en efficiënt door het probleem grondig te analyseren en een oplossing te bieden. “Ze gingen direct aan de slag, identificeerden de bron van het probleem en corrigeerden het, waardoor het proces soepel kon blijven verlopen.” 

Dankzij hun proactieve aanpak en expertise in het oplossen van dergelijke kwesties, werd het probleem opgelost zonder significante vertragingen of complicaties in het verkoopproces. “

 

Hoe heeft neWings je geholpen bij het afsluiten van de deal?

neWings speelde een cruciale rol in het helpen van Mark bij het afsluiten van de deal voor de verkoop van zijn bedrijf. “Het was een intensief proces waarbij neWings en ik nauw samenwerkten om de juiste overnamekandidaat te vinden,” legt Mark uit. 

Deze samenwerking omvatte veel overleg en afstemming, waarbij neWings zijn expertise gebruikte om potentiële kopers te identificeren en te beoordelen. “Hun inzicht in de markt en het begrijpen van wat ik zocht in een koper waren van onschatbare waarde,” zegt hij.

 

Was er een verschil tussen de verwachte en daadwerkelijke verkoopprijs?

Tussen de verwachte en de daadwerkelijke verkoopprijs van Mark’s bedrijf bestond een behoorlijk verschil. “De uiteindelijke verkoopprijs lag lager dan ik oorspronkelijk had verwacht,” geeft Mark toe. Ondanks dit verschil was hij tevreden met de uiteindelijke prijs. “Gezien de marktomstandigheden en de grootte van mijn bedrijf was de prijs die we uiteindelijk hebben bereikt nog steeds erg goed,” legt hij uit. 

Dit resultaat onderstreept zowel de realistische verwachtingen die Mark had als zijn vermogen om flexibel en realistisch te blijven in de onderhandelingen. “Het was belangrijk voor mij om een evenwicht te vinden tussen mijn verwachtingen en de realiteit van de markt, en uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat.”

 Mark’s ervaring toont aan dat ondanks initiële verwachtingen, een succesvolle deal vaak afhangt van aanpassingsvermogen en een goed begrip van de huidige marktwaarde.

 

Hoe zou je de impact van neWings op de uiteindelijke verkoopprijs beschrijven?

Mark benadrukt dat de impact van neWings op de uiteindelijke verkoopprijs van zijn bedrijf aanzienlijk was. “Zonder de expertise en onderhandelingsvaardigheden van neWings zou de verkoopprijs ongetwijfeld een stuk lager zijn geweest,” vertelt hij. 

Dankzij hun grondige kennis van de markt en hun vermogen om de waarde van zijn bedrijf effectief te communiceren en te onderhandelen, werd een hogere verkoopprijs gerealiseerd dan Mark zelfstandig had kunnen bereiken. “Het was hun inzicht en ervaring die ervoor zorgde dat de verkoopprijs uiteindelijk zo gunstig uitviel,” voegt hij toe. 

Mark beschouwt de rol van neWings als cruciaal in het bereiken van een bevredigende verkoopprijs, en ziet hun bijdrage als een essentieel onderdeel van het succes van de verkoop.

 

Was er een moment waarop je twijfelde aan het proces?

Mark erkent dat er momenten waren waarop hij twijfelde aan het proces van de bedrijfsverkoop, vooral vanwege de hoeveelheid werk die het met zich meebracht. “Het aanleveren van alle benodigde informatie en documentatie was een behoorlijke opgave,” geeft hij toe. 

Deze fase van het proces vond hij tijdrovend en soms overweldigend, wat leidde tot enige aarzeling en bezorgdheid over de complexiteit en de inspanning die vereist waren. “Er waren momenten waarop ik me afvroeg of ik wel op de juiste weg was, gezien de hoeveelheid werk die het vergde om alles voor te bereiden en te organiseren.” 

Ondanks deze twijfels en de uitdagingen die het proces met zich meebracht, bleef Mark doorgaan, gesteund door het vertrouwen in het uiteindelijke doel van de verkoop.

 

Hoe heeft neWings eventuele twijfels weggenomen?

neWings speelde een sleutelrol in het wegnemen van de twijfels die Mark ervoer tijdens het verkoopproces. “neWings hielp me om gefocust te blijven op het uiteindelijke doel, en verzekerd te zijn dat alle inspanningen uiteindelijk lonend zouden zijn,” legt hij uit. 

Dankzij hun constante ondersteuning en geruststelling kon Mark het einddoel voor ogen houden, ondanks de uitdagingen en het intensieve werk dat het proces met zich meebracht. “Hun begeleiding en de herinnering aan de potentiële voordelen van de verkoop waren cruciaal om mijn motivatie en vertrouwen in het proces te behouden,” voegt hij toe. 

Deze benadering hielp Mark zijn twijfels te overwinnen en zich te concentreren op het succesvol afronden van de verkoop.

 

Wat waren de onverwachte voordelen of inzichten die je hebt gekregen door met neWings te werken?

Het werken met neWings bracht voor Mark enkele onverwachte voordelen en inzichten. “Eén van de grootste voordelen was de diepgaande kennis die ik opdeed over het verkoopproces tijdens een bedrijfsverkoop,” vertelt hij. 

Deze ervaring bood hem niet alleen een praktisch inzicht in hoe een bedrijf te verkopen, maar ook een dieper begrip van de nuances en complexiteiten die daarbij komen kijken. “Ik had nooit gerealiseerd hoeveel er bij een verkoop komt kijken, van de waardering en due diligence tot aan de uiteindelijke onderhandelingen en afronding.” 

Door samen te werken met neWings, kon Mark waardevolle ervaringen opdoen die zijn zakelijke kennis en vaardigheden verrijkten. “Deze ervaring heeft me niet alleen als ondernemer sterker gemaakt, maar heeft me ook waardevolle lessen geleerd die ik in de toekomst kan toepassen,” concludeert hij.

 

Hoe zou je de communicatie en samenwerking met ons team omschrijven?

Mark beschrijft de communicatie en samenwerking met het team van neWings als uiterst positief. “De communicatie met het team was snel, effectief en zeer aangenaam,” licht hij toe. Deze efficiënte manier van communiceren zorgde ervoor dat het proces vlot en zonder onnodige vertragingen verliep. “Ik kon altijd rekenen op een snelle reactie en duidelijke, beknopte informatie,” zegt hij. 

Bovendien waardeerde Mark de prettige interactie met het team, wat het proces niet alleen efficiënter, maar ook aangenamer maakte. “Het was duidelijk dat er een sterke focus lag op goede klantrelaties, wat de samenwerking erg plezierig maakte.” 

Deze combinatie van snelheid, effectiviteit en een aangename omgang heeft volgens Mark aanzienlijk bijgedragen aan het succes van het verkoopproces.

 

Zou je neWings aanbevelen aan andere ondernemers? Zo ja, waarom?

Mark beveelt neWings zonder twijfel aan andere ondernemers aan. Hij benadrukt de waardevolle combinatie van diensten die neWings biedt. “Hun vermogen om een objectieve en realistische waardebepaling van mijn bedrijf te doen, zonder dat emoties hierbij een rol speelden, was cruciaal,” vertelt hij. 

Hij waardeert ook de begeleiding en de inspanningen van neWings in het vinden van potentiële kopers, iets wat hij erkent niet zelf te hebben kunnen doen. “Het proces van een bedrijf verkopen is complex en het vinden van de juiste koper is een kunst op zich,” legt Mark uit. 

Hoewel hij erkent dat elke bedrijfsverkoop zijn eigen risico’s met zich meebrengt en het lastig is om vooraf te bepalen wat de beste aanpak is, is hij erg tevreden met zijn beslissing om met neWings samen te werken. “Ik heb er absoluut geen spijt van. De expertise en ondersteuning van neWings waren onmisbaar in dit proces,” concludeert hij.

 

Wat is je belangrijkste advies aan ondernemers die overwegen hun bedrijf te laten waarderen of verkopen?

Marks belangrijkste advies aan ondernemers die een bedrijfsverkoop of een bedrijf te laten waarderen overwegen, om te vertrouwen op de expertise van professionals. “De complexiteit van het waarderen, voorbereiden, vinden van kopers, onderhandelen en begeleiden van het verkoopproces is enorm. 

Het is een taak die je niet gemakkelijk zelf kunt uitvoeren,” benadrukt hij. Hij onderstreept het belang van het inschakelen van een deskundige partij die je op de juiste wijze kan ondersteunen met de benodigde kennis en expertise. “Het inhuren van de juiste mensen, zoals neWings, is cruciaal en betaalt zich terug in de vorm van een succesvolle verkoop tegen de juiste prijs,” voegt hij toe. 

Volgens Mark is het essentieel om te erkennen dat de verkoop van een bedrijf een gespecialiseerd proces is dat baat heeft bij professionele begeleiding.

 

Hoe was de follow-up na de verkoop?

Mark is tevreden over de follow-up na de bedrijfsverkoop van zijn bedrijf door neWings. “De nazorg was prima. We onderhouden nog steeds contact,” vertelt hij. Deze voortdurende communicatie na de afronding van de verkoop toont de toewijding van neWings aan een langdurige relatie met hun klanten. 

“Het feit dat we nog steeds in contact zijn, bewijst hun betrokkenheid en interesse in het welzijn van zowel mij als mijn voormalige bedrijf,” voegt hij toe. Deze aanhoudende interactie na de verkoop wordt door Mark gewaardeerd en gezien als een teken van goede klantenservice en zorg.

 

Bood neWings nog aanvullende ondersteuning na de verkoop?

Ja, neWings bood Mark ook na de verkoop aanvullende ondersteuning aan. “Ze waren erg behulpzaam en boden ruimte voor evaluatie,” zegt hij. Deze nazorg toont de toewijding van neWings aan langdurige klantrelaties en hun focus op continue service, zelfs na de afronding van de verkoop.

 

Als je het proces opnieuw zou doorlopen, zou je dan iets anders doen? Zo ja, wat?

Reflecterend op het proces, geeft Mark aan dat als hij het over zou doen, hij zijn bedrijf eerder zou hebben verkocht. “Achteraf gezien zou ik willen dat ik deze stap eerder had genomen,” deelt hij. Dit besef komt voort uit zijn ervaringen tijdens het verkoopproces en de inzichten die hij heeft opgedaan. 

“Het proces en de resultaten hebben me laten zien dat een eerdere bedrijfsverkoop waarschijnlijk voordeliger zou zijn geweest,” voegt hij toe. Deze reflectie benadrukt het belang van timing in bedrijfsbeslissingen en de waarde van het herkennen van het juiste moment om belangrijke stappen te nemen.

 

Wat houdt je nu bezig nu je bedrijf is verkocht?

Na de verkoop van zijn bedrijf is Mark overgestapt naar de zeilsport, waar hij nu actief is in een nieuwe carrière. “Ik ben momenteel bezig als delivery crew, waarbij ik zeilboten naar verschillende bestemmingen in heel Europa vaar,” vertelt hij. Deze nieuwe richting biedt hem niet alleen een spannende verandering van tempo, maar ook de kans om zijn passie voor zeilen te verkennen. 

Daarnaast overweegt Mark om zijn betrokkenheid bij de zeilsport verder uit te breiden. “Ik denk erover na om een zeilcharterbedrijf in de Middellandse Zee (New Captains)op te starten,” voegt hij toe. Deze aspiratie toont zijn ondernemersgeest en zijn verlangen om nieuwe kansen te verkennen in een branche waar hij gepassioneerd over is. 

Hierover gaan we hem in de toekomst de hemd van het lijf vragen, wij zijn namelijk razend benieuwd!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

neWings draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders