Privacyverklaring neWings

neWings, gevestigd aan Mr. E.N. Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: https://neWings.agency 
Adres: Mr. E.N. Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem
Telefoonnummer: +31 6 5123 6633

Persoonsgegevens die wij verwerken
neWings verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking tot afname dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
neWings verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij deze door jou vrijwillig aan ons zijn verstrekt. We zullen altijd jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we dergelijke gegevens verwerken.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
neWings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Het onderhouden van contact
 • Het leveren van onze dienstverleningen en producten
 

Bewaartermijn persoonsgegevens
neWings bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren passende bewaartermijnen op basis van de aard van de gegevens en de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
neWings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en/of maken wij duidelijke afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. neWings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
neWings maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies om de technische werking van de website, het platform en overige online activiteiten te optimaliseren en jouw gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies om het websiteverkeer te analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit onze database, tenzij wij hierdoor niet meer op een normale wijze onze werkzaamheden kunnen uitvoeren of aan de verantwoordelijkheden vanuit de wet en/of overeenkomsten kunnen voldoen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door neWings. Je kunt een verzoek indienen via de contactgegevens hierboven.

Beveiliging persoonsgegevens
neWings neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens hierboven.

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. Je kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de link naar de website hieronder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

neWings draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders